• Rask og enkel betaling med Vipps eller Klarna

Dagbok

- samvær gjennom tekst*

Dagboken : Deler av livet

Dette er første del av dagboken til Daniel Jordet. Det er 1. november 2004. Han er 17 år, og går andre året på videregående. Det nærmer seg juleball for klassen.…
179 NOK
Dette er annen del av dagboken til Daniel Jordet. Det er 3. mars 2006. Han er 18 år, og går siste året på videregående. Han får seg kjæreste. I løpet…
179 NOK

Formål*

Formålet med litteraturprosjektet er å utgi bøker som har allmennyttig verdi.

Jeg tror at det selvbiografiske innholdet som en dagbok formidler vil fungere som et sammenligningsgrunnlag og stimulere leserne til selvrefleksjon rundt egne opplevelser, følelser og tanker.

Jeg ser for meg at utgivelsen av de tidligste tekstene som jeg skrev i en alder av 17-18 år - Dagboken del 1 og Dagboken del 2 - vil bidra til innsyn i en ungdoms tanke- og levesett, og kan derfor være av interesse og verdi for jevnaldrende ungdommer.

Det er viktig at vi tar oss tid til virkelig å se og høre hverandre, og å snakke med hverandre om opplevelser, følelser og tanker, særlig fra vi er unge, i den hensikt å få bekreftelse på gode sider ved oss selv eller konstruktiv tilbakemelding på sider som kan forbedres. Det ser dessverre ut som om behovet for denne naturlige og mellommenneskelige korrigeringen øker mer og mer for hver dag som går.

På generelt grunnlag tror jeg at det er mange ungdommer som er alene eller som føler seg ensomme, til og med i samvær med vennegjengen sin. Og jeg tror at de som følge av dette hverken har noen å åpne seg til eller noen som åpner seg til dem. Mangel på den slags mellommenneskelig samhandling kan i verste fall føre til uheldige eller grenseoverskridende handlinger med mål om å fylle tomheten med noe, eller for å bli sett.

Utover det å bidra rent underholdende, mener jeg at utgivelsen av dagbøkene vil dekke et viktig informasjonsbehov for et allment publikum. Dette til tross for at det i dagboknotatene naturligvis vil fremkomme at jeg er en helt alminnelig og feilbarlig person med skiftende syn på ulike sider ved livet, noe som det jo for så vidt har seg for de aller fleste mennesker, om ikke alle. Og kanskje er det nettopp dette som det trengs mer av – å fremme aksept av ikke bare medgang, men også motgang, prøving og feiling.

Store norske leksikon skriver at en dagbok er for de fleste mennesker noe høyst privat og intimt som man kan betro sine innerste følelser og tanker. Videre står det at dagbøker kan ha stor verdi som historiske kilder, fordi de kaster lys over forfatterens egen personlighet, syn på samfunnet og livet generelt.

En dagbok kan derfor være både samfunnsnyttig og underholdende lesing, uansett hvordan man ser på det. Det være seg om (1) man er forsker og vil lese en dagbok som forskningsobjekt, (2) man er ungdom og vil reflektere over en annen ungdoms tanker, opplevelser og levesett, eller (3) man er voksen og vil minnes hvordan det var å være ung.

God lesefornøyelse!

Daniel Jordet, Oslo

Hele dagboken utgis i flere deler. Dikt og notater kommer i en egen bokseire. Vil du støtte litteraturprosjektet? Send et valgfritt beløp på Vipps: 134583 (sist støttet 26.05.23).

Hør meg lese noen av diktene og notatene på YouTube: Livssyn, ediskaB (Bakside), Gutten og mannen, Dørene har to funksjoner.

Nyheter